Domek Nad Jeziorem
Domek Nad Jeziorem
SuwałkiDziś jest 2 Lipiec 2022. Imieniny obchodzą: Jagoda, Urban, Otton .
 Szlaki turystyczne

Szlaki rowerowe i piesze

Szlaki turystyczne

W STRONĘ BIEGUNA ZIMNA

Smolniki - jez. Czarne - Jodoziorki - Bondziszki - Poplin - Marianka - Góra Rowelska - Wiżajny
(12 km)

   Trasa prowadzi częściowo przez otulinę SPK - polodowcową wyżyną o morenowych wzgórzach (wysokości ponad 270 m n.p.m.) i głębokich dolinach, nad jeziorami i "oczkami", wśród pól, łąk, zagajników i lasów. Wiele na niej cichych zakątków i atrakcyjnych miejsc widokowych. Szlak znakowany - czarny.

W GÓRY SUDAWSKIE

Wiżajny - jez. Ślepak - Wysokie - jez. Jesieryn - Sudawskie - Wilkupie - Wiżajny (11 km)

   Wycieczka daje możność poznania najbardziej na północny wschód wysuniętej rubieży Polski, która graniczy tu z Litwą. Egzotyczność tego zakątka poświadczają litewskie nazwy: Maszutkinie, Ejszeryszki, Wilkupie (wsie), Wigra (rzeczka), Purdel, Graużyny (jeziora).

   Wycieczka jest ponadto interesująca krajobrazowo; ukazuje rzeĄbę morenowej wysoczyzny z ładnymi jeziorkami. Leśne wzniesienia Gór Sudawskich (średnio 250 m n.p.m.) nadają tym okolicom charakter do złudzenia górski.

KU "WIADUKTOM PÓŁNOCY"

Przerośl - jez. Boczne - Stańczyki - "Wiadukty północy" - Błąkały (8,3 km)

   Wycieczka jest ciekawa zarówno pod względem krajobrazowym, jak i poznawczym. Trasa biegnie dawnym przygraniczem polsko-pruskim, a za jez. Bocznym wkracza do dawnych Prus, na skraj Puszczy Rominckiej. Występują na niej rozległe panoramy na morenową wysoczyznę i malowniczą dolinę Błędzianki (Rominty). Po drodze - kilka ładnych jezior.

DOLINĄ ROSPUDY

Bakałażewo - jez. Sumowo - Kotowizna - jez. Okrągłe - jez. Bolesty - Małe Raczki - Raczki (17 km)

   Trasa jest krajobrazowo interesująca, pod koniec monotonna. Pozwala zapoznać się z krajobrazem sandru, który rozciąga się po obu stronach Rospudy płynącej głęboką, malowniczą doliną przez kilka pięknych jezior rynnowych, w otoczeniu leśnym, łąkowym i polnym. Wiele na trasie doskonałych miejsc do kąpieli.

Szlaki turystyczne znakowane przez PTTK

Jeleniewo - Jaczno - Smolniki (13 km - zielony)

   Szlak prowadzi przez atrakcyjne krajobrazowo i poznawczo fragmenty Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Ukazuje rzeĄbę morenowych wzniesień i kemów, jeziora szurpilskie, dolinę Szeszupy i wzniesienia wysoczyzny smolnickiej.

Smolniki - Lizdejki - Rutka-Tartak (10,5 km - zielony)

   Ta bardzo ładna krajobrazowo trasa prowadzi przez otulinę SPK. Po drodze oglądamy morenowe i kemowe wzniesienia, osadzone na wysoczyĄnie opadającej ku rynnie Szeszupy. Ponadto: ładne lasy i malownicze jezioro Pobondzie.

Gulbieniszki - Wodziłki - Smolniki (22 km - niebieski)

   Trasa wybitnie krajobrazowa, pozwalająca zaznajomić się z najciekawszymi fragmentami SPK. Na szlaku: Góra Cisowa, dolina Szeszupy, wieś staroobrzędowców Wodziłki z cerkwią (molenną), drumliny wodziłkowskie, najgłębsze jez. w Polsce - Hańcza, lasy dzierwańskie na skarpie pradoliny Szeszupy, jez. Jaczno.

Sidory - Smolniki - Kłajpeda (10 km - żółty)

   Trasa jest malownicza krajobrazowo. Poznajemy: dolinę Szeszupy, jeziora kleszczowieckie, kemowe wzniesienia, piękne okolice Smolnik, dolinę górnej Czarnej Hańczy.

Kaletnik - Krzywe (17,5 km - żółty)

   Szlak o dużych wartościach poznawczych i pejzażowych. O jego atrakcyjności decyduje urozmaicony krajobraz polodowcowy: mocno pofaudowany teren morenowy, torfowiska, olsy i grądy w dolinie Wiatrołuży, jeziora eutroficzne i dystroficzne, bory świerkowe, dwie rzeki
- Wiatrołuża i Kamionka.

Krzywe - Leszczewo - Krzywe (7 km - zielony)

   Ten okrężny szlak ukazuje morenową sfałdowaną rzeĄbę terenu, zróżnicowany środowiska leśne i Ąródleśne jeziorka dystroficzne.

Krzywe - Stary Folwark (8 km - czerwony)

   Trasa jest atrakcyjna: wyniosłe pagóry morenowe, piękne fragmenty boru świerkowego i świerkowo-sosnowego, koło Leszczewka cenne torfowisko wysokie. Widoki na zespół klasztorny w Wigrach.

Stary Folwark - Szwajcaria (19,8 km - czerwony)

   Trasa jest atrakcyjna poznawczo i krajobrazowo. Prowadzi przez pejzaż morenowy
- wzgórza, doliny, zarastające jeziorka, torfowiska, ładne lasy.

Prudziszki - Przejma Wielka - Gulbieniszki (20 km - niebieski)

   Na szlaku poznajemy morenowe wysoczyzny, malowniczą dolinę rynnowych jezior Szelmentu Wielkiego i Małego; wyniosłą morenę czołową Góry Jesionowej, a przy Gulbieniszkach Górę Cisową, skąd roztacza się piękna panorama widokowa na dolinę Szeszupy.

Filipów - Czarne (10,5 km - niebieski)

   Szlak jest atrakcyjny krajobrazowo. Pozwala poznać wąską dolinę Rospudy, która przepływa tu przez trzy malownicze, otoczone wyniosłymi wzgórzami, jeziora: Kamienne, Rospuda i Czarne. Wiele na nim ładnych zakątków i dobrych miejsc do kąpieli.

Prudziszki - Soliny (28 km - czerwony)

***************************************************************************

Wokół jezior huciańskich

SUWAŁKI - MAŁA HUTA - LESZCZEWO - KRZYWE - SUWAŁKI (18,5 km)

   Interesująca wycieczka zarówno pod względem krajobrazowym, jak i poznawczym. Ukazuje różnorodność polodowcowej rzeĄby okolic Suwałk: morenowe wzniesienia, nieckę jezior huciańskich, fragmenty doliny rzeki Kamionki, dystroficzne jeziorka leśne, północne krańce Puszczy Augustowskiej. Trasa prowadzi przez obszar Wigierskiego Parku Krajobrazowego.

Nad jeziorem Wigry

PŁOCICZNO - BRYZGIEL - KRUSZNIK - MIKOŁAJEWO - CZERWONY FOLWARK - WIGRY
- STARY FOLWARK - KRZYWE (37.5 km)

   Niezmiernie atrakcyjny krajoznawczo i widokowo szlak turystyczny. Przebiega przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego, wzdłuż południowych oraz wschodnich brzegów Wigier - największego i najpiękniejszego jeziora Suwalszczyzny - przez sandrowe tereny polne i leśne, nad kilkoma ładnymi jeziorkami wigierskimi. Po drodze zwiedzanie klasztoru wigierskiego oraz ośrodka PTTK w Starym Folwarku.

Doliną Czarnej Hańczy i Wiatrołuży

MAŁA HUTA - KRZYWE - SOBOLEWO - STARY FOLWARK - LESZCZEWO - JEZIORO GAŁĘZISTE
- LIPNIAK (31,3 km)

   Jedna z najciekawszych wycieczek krajoznawczych, ukazujących młodoglacjalną, rzeĄbę leśnych obszarów Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Na trasie jeziora huciańskie, doliny rzek Kamionki, Czarnej Hańczy, Wiatrołuży i Maniówki, morenowe wzniesienia, wysoczyzny polodowcowe; sielankowych zakątków leśnych, dobrych miejsc do kąpieli i punktów widokowych.

Przez Puszczę Augustowską

BRYZGIEL - DANOWSKIE - TOBOŁOWO - STUDZIANY LAS - WYSOKI MOST - MIKOŁAJEWO
- MAGDALENOWO - STARY FOLWARK (36 km)

   Interesująca wycieczka przyrodniczo-krajoznawcza. Prowadzi przez sandrową równinę północnej części Puszczy Augustowskiej. Na trasie ładne fragmenty doliny Czarnej Hańczy oraz morenowe sfałdowania polodowcowej wysoczyzny okolic Mikołajewa i Rosochatego Rogu nad jeziorem Wigry.

Szlakiem pięciu rezerwatów

GAWRYCH RUDA - ZATOKA SŁUPIAŃSKA - JEZIORO BIAŁE - MAŁE SUCHARKI - CZARNA HAŃCZA
- KRZYWE (22 km)

   Niezmiernie wartościowa wycieczka krajoznawcza biegnąca granicami pięciu rezerwatów florystyczno-faunistycznych, usytuowanych w środkowej części Wigierskiego Parku Narodowego. Jest to trasa dydaktyczna, nieoznakowana, którą możemy poznać tylko z przewodnikiem WPN.

Od Bramy Jeleniewskiej po dolinę Szeszupy

SZWAJCARIA - KRZEMIENIUCHA - JELENIEWO - GÓRA ZAMKOWA - UDZIEJEK DOLNY - SMOLNIKI
- RUTKA-TARTAK (35,5 km)

   Wycieczka atrakcyjna zarówno pod względem pejzażowym, jak i krajoznawczym. Pozwala zapoznać się z bogatą rzeĄbą polodowcową północnej Suwalszczyzny. W większej części trasa prowadzi przez Suwalski Park Krajobrazowy i jego otulinę - przez morenowe wzgórza, śródpolne wysoczyzny, łąkowe doliny, brzegami malowniczych jezior, rzeczułek, przez dorodne lasy. Na szlaku wyjątkowo wiele miejsc widokowych, wypoczynku i kąpieli.

Wokół Suwalskiego Parku Krajobrazowego

PRUDZISZKI - WOŁOWNIA - SIDORY - SMOLNIKI - ŁUGIELE - DZIADÓWEK - MIERKINIE
- TURTUL (41 km)

   Wycieczka cenna krajoznawczo, posiadająca duże walory krajobrazowe. Poznajemy polodowcowe wysoczyzny - z morenowymi wysoczyznami i zastoiskowymi obniżeniami
- ciągnące się od brzegów Szelmentu Wielkiego po południową krawędĄ doliny Szeszupy, gdzie wkraczamy na teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny w okolicach dających początek Czarnej Hańczy.

Znad Szelmentu nad Czarną Hańczę

PRUDZISZKI - PRZEJMA WIELKA - GULBIENISZKI - WODZIŁKI - JEZIORO HAŃCZA - DZIERWANY
- SMOLNIKI (38 km)

   Wycieczka bardzo atrakcyjna krajobrazowo i poznawczo. Prowadzi wzdłuż rynny jeziora Szelment Wielki, wśród morenowych wysoczyzn na górę Cisową i dalej niecką pradoliny Szeszupy nad jezioro Hańczę. Mijamy ładne partie leśne, dobre miejsca kąpielowe i świetne punkty widokowe. Trasa wycieczki pokrywa się ze szlakiem turystycznym dla pieszych, oznakowanym kolorem niebieskim.

Dolinami trzech rzek

PRUDZISZKI - PODWYSOKIE JELENIEWSKIE - WODZIŁKI - DZIERWANY - KŁAJPEDA - POBŁĘDZIE
- STAŃCZYKI (54 km)

   Wycieczka całodzienna, atrakcyjna krajobrazowo i poznawczo. Biegnie dolinami Czarnej Hańczy i Szeszupy, a pod koniec trasy doliną Błędzianki. Przebiega zatem przez otulinę i Suwalski Park Krajobrazowy. Po drodze bogata konfiguracja terenu - wysoczyzny i morenowe wzniesienia, polodowcowe kotliny, jeziora - wpisane w krajobraz śródpolny i leśny. W Stańczykach słynne wiadukty północy?.

W stronę bieguna zimna

SMOLNIKI - BONDZISZKI - MARIANKA - ROGOŻAJNY MAŁE - WIŻAJNY - WIŁKUPIE - STANKUNY
- BURNISZKI - WIŻAJNY (25,5 km)

   Wycieczka prowadzi w okolice Wiżajn, które uchodzą za polski ?biegun zimna?. Poznajemy otulinę Suwalskiego Parku Krajobrazowego okolic Smolnik, następnie wysoczyznę wiżajską z kilkoma jeziorami i malowniczą doliną Marianki. Towarzyszy im pejzaż uprawnych pól, łąk i lasów.

Przez wiżańskie wzgórza

WIŻAJNY - BOLCIE - MAUDA - OKLINY - SOLINY - ROGOŻAJNY MAŁE - WIŻAJNY (22,5 km)

   Wycieczka ta pozwala poznać obrzeża Pojezierza Zachodnio-suwalskiego, przez które od XV w. Aż do 1945 r. Przebiegała granica pomiędzy dawną Polską a Prusami Wschodnimi. RzeĄba tego terenu jest bardzo urozmaicona, bogata w pofałdowane wysoczyzny polodowcowe z morenowymi wzniesieniami, z licznymi dolinami, wąwozami, rynnami rzeczułek, nieckami jezior. Obszar typowo rolniczy bardzo słabo zalesiony - przypominający krajobrazem sąsiadujące od Zachodu Mazury Garbate. Na trasie kilka dobrych miejsc do kąpieli.

W Góry Sudawskie

WIŻAJNY - MARIANKA - MAKOWSZCZYZNA - MASZUTKINIE - SUDAWSKIE - WIŻAJNY (17,5 km)

   Cenna poznawczo i krajobrazowo wycieczka okrężna po ziemi wiżajnskiej, która stanowi najbardziej na północ wysunięty zakątek Suwalszczyzny. Jego konfiguracja jest przy tym najbardziej wyniesiona nad poziom morza na całej SuwalszczyĄnie. Toteż we fragmentach tereny te - jak okolice Góry Rowelskiej, doliny Marianki i Doliny Rowelskiej, czy Gór Sudawskich - do złudzenia przypominają pejzaż podgórski.

Szlakiem litewskim

SEJNY - KLEJWY - SMOLANY - PUŃSK - ZABORYSZKI - FORNETKA - BECEJŁY - WOŁOWNIA
(52,5 km)

   Trasa doskonale nadająca się do turystyki rowerowej. Ma wiele walorów krajobrazowych i jest cenna poznawczo.

   Daje możliwości poznania pogranicza zamieszkałego w dużym stopniu przez Litwinów; przyjrzenia się ziemi sejneńskiej - o sfałdowanej rzeĄbie, z ładnymi partiami lasów, malowniczymi jeziorami - oraz dolinie rzeki Szelmentki, przepływającej przez Szelment Wielki i Mały. Na szlaku zabytki architektury, tudzież litewskiego budownictwa ludowego.

Doliną Rospudy

POTASZNIA - OSOWA - CHMIELÓWKA - BAKAŁARZEWO - FILIPÓW - CZARNE - ROSPUDA (53 km)

   Wycieczka pozwala poznać dolinę rzeki Rospudy, stanowiącą jeden z najpiękniejszych fragmentów Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Rzeka przepływa przez szereg malowniczych jezior rynnowych, w otoczeniu sielskich krajobrazów śródpolnych i leśnych. Na trasie dwa dawne miasteczka - Bakałarzewo i Filipów - oraz kilka wsi o walorach letniskowych. Dużo dobrych miejsc kąpielowych. Wycieczka całodzienna. Rozpoczynamy ją w Potaszni, dokąd dojeżdżamy z Suwałk (6 km) ul. Reymonta i dalej wzdłuż biegu Czarnej Hańczy przez Krzywólkę.

Zasady dotyczące cookies